Testformulär

Webb till lead formulär för kampanj

Genom att spara detta formulär kommer ett lead skapas med en koppling till en kampanj
Beskrivning: Titel:
–Ingen–
Mr.
Ms.
Mrs.
Dr.
Prof.
Förnamn: Efternamn: *
Titel: Avdelning:
Ring inte: Hemtelefon:
Mobil: Kontorstelefon:
Annan telefon: Fax:
Primär adress gata: Primär adress stad:
Primär adress stat: Primär adress postnummer:
Primär adress land: Alternativ adress gata:
Alternativ adress stad: Alternativ adress stat:
Alternativ adress postnummer: Alternativ adress land:
Assistent: Assistents telefon:
Refererad av: Lead källa:
–Ingen–
Cold Call
Existing Customer
Self Generated
Employee
Partner
Direct Mail
Conference
Trade Show
Web Site
TV
Word of mouth
Email
Campaign
Other
Lead källa, beskrivning: Status:
–Ingen–
Ny
Tilldelad
Pågår
Konverterad
Återanvänd
Död
Status beskrivning: Organisationsnamn:
Organisationsbeskrivning: Namn på affärsmöjligheten:
Affärsmöjlighet summa: Epost:
Annan epost: Födelsedag:

updatebirthdateValue = function() {
var format = ‘%m-%d-%Y’;
var month = document.getElementById(‘birthdate_month’).value;
var day = document.getElementById(‘birthdate_day’).value;
var year = document.getElementById(‘birthdate_year’).value;
var val = format.replace(‘%m’, month).replace(‘%d’, day).replace(‘%Y’, year);
if (!parseInt(month) > 0 || !parseInt(year) > 0 || !parseInt(year) > 0)
val = ”;
document.getElementById(‘birthdate’).value = val;
}

Månad:Dag:År:

Portalnamn: Portal applikation:
Hemsida: Region:

function submit_form(){
if(typeof(validateCaptchaAndSubmit)!=’undefined’){
validateCaptchaAndSubmit();
}else{
check_webtolead_fields();
}
}
function check_webtolead_fields(){
if(document.getElementById(‘bool_id’) != null){
var reqs=document.getElementById(‘bool_id’).value;
bools = reqs.substring(0,reqs.lastIndexOf(‘;’));
var bool_fields = new Array();
var bool_fields = bools.split(‘;’);
nbr_fields = bool_fields.length;
for(var i=0;i<nbr_fields;i++){
if(document.getElementById(bool_fields[i]).value == 'on'){
document.getElementById(bool_fields[i]).value = 1;
}
else{
document.getElementById(bool_fields[i]).value = 0;
}
}
}
if(document.getElementById('req_id') != null){
var reqs=document.getElementById('req_id').value;
reqs = reqs.substring(0,reqs.lastIndexOf(';'));
var req_fields = new Array();
var req_fields = reqs.split(';');
nbr_fields = req_fields.length;
var req = true;
for(var i=0;i<nbr_fields;i++){
if(document.getElementById(req_fields[i]).value.length 0) {
if(document.getElementById(‘webtolead_email1’).value.match(/^\w+([‘\.\-\+]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,})+$/) == null){
alert(‘Ej en giltig epostadress’);
}
}
if(document.getElementById(‘webtolead_email2’).value.length >0) {
if(document.getElementById(‘webtolead_email2’).value.match(/^\w+([‘\.\-\+]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,})+$/) == null){
alert(‘Ej en giltig epostadress’);
}
}
}

Annons

Kommentarer inaktiverade.